Høyere
yrkesfaglig
utdanning

Åpningstider i sommer

Uke 28, 29 og 30:    09:00-14:00
Uke 31:                         08:00-15:00
Uke 32:                         08:00-15:30

Skolestart 2017

Vi ønsker deg velkommen som student ved Trondheim fagskole skoleåret 2017/2018.

Informasjon til alle studenter

Parkeringsordning

Parkeringen på skolens tomt er regulert, og det gjennomføres parkeringskontroller av Trondheim Parkering.

Både scooter, moped, ATV og bil må parkeres KUN på merkete plasser for ikke å få bot.

Les informasjon i dette dokumentet for å se hvor det kan parkeres

 

Telefon:

72 81 11 20

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@stfk.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/