Videreutdanning for deg som
har fagutdanning fra VGS

Videreutdanning for deg som har fagutdanning fra VGS

Ny parkeringsordning

Viktig beskjed til alle studenter.

Fra og med 4.april innføres ny parkeringsordning ved Byåsen vgs, og Trondheim Parkering vil utføre kontroller.

Både scooter, moped, ATV og bil må parkeres KUN på merkete plasser for ikke å få bot. Ny skilting er på plass til 4.april.

Les informasjon i dette dokumentet for å se hvor det kan parkeres

Søke fagskole

Informasjon og søknadsskjema for å søke fagskole 2016-2017. Husk søknadsfristen 15. april 2016 »

Flytting til nybygg

Trondheim fagskole har flyttet til nybygg på Byåsen videregående skole. Første undervisningsdag på Byåsen var mandag 29.02.2016. 

Telefon:

72 81 11 20

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Sluppen
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@stfk.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/