Høyere
yrkesfaglig
utdanning

Regjeringen besluttet en gradvis åpning av barnehager og skoler i tida etter påske. Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt denne informasjonen for fagskolesektoren.

De viktigste momentene er:

Fagskolene kan åpne delvis fra 27. april 2020, forutsatt at virksomheten kan utføres i tråd med smittefaglige anbefalinger fra helsemyndighetene.

Utgangspunktet er fortsatt at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på lærestedet. Hovedregelen er at så mange som mulig skal jobbe hjemme. Det åpnes for at en liten gruppe studenter og ansatte kan få tilgang til lærestedet.

I de tilfellene det er nødvendig for å fullføre en fagskoleutdanning våren 2020, kan fagskolene fra 27. april 2020 gi studenter tilgang til lærestedet. Dette gjelder studenter som skal fullføre vitnemålsgivende utdanning våren 2020, og i de tilfeller fysisk tilgang til lærestedet er nødvendig for at de skal kunne fullføre utdanningen dette semesteret.

Regjeringens beslutning innebærer at vi fortsetter vår praksis med digital undervisning også i tida etter påske. Det vil komme nærmere informasjon etter påske om hvem som det er aktuelt å åpne skolen for.

 

Fortsatt god påske.

 

 

Har du tenkt å søke fagskolen i år?

 

Har du tenkt å søke på fagskolen i år ber vi deg om å gjøre dette så fort du kan. På grunn av den spesielle situasjonen landet er i nå vil prosessen fra du søker til du får lagt inn dokumentasjon, og til vi får ferdigbehandlet din søknad ta lenger tid enn vanlig. Vi ønsker derfor at så mange av de som har tenkt å søke gjør dette så tidlig som mulig og ikke venter til like før fristen går ut. Spørsmål om dette kan sendes skolen på mail: postmottak.fagskole@trondelagfylke.no eller til Avdelingsleder William Eide, +47 95229168

Har du tenkt å søke?  Gjør det nå.

 

Parkeringsordning

Parkeringen på skolens tomt er regulert, og det gjennomføres parkeringskontroller av Trondheim Parkering.

Både scooter, moped, ATV og bil må parkeres KUN på merkete plasser for ikke å få bot.

Les informasjon i dette dokumentet for å se hvor det kan parkeres

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/