Videreutdanning for deg som
har fagutdanning fra VGS

Høring – Forskrift for Trondheim fagskole

Forskriften for Trondheim fagskole som regulerer forhold knyttet til opptak, vurdering av skikkethet og krav om politiattest, avsluttende vurdering, eksamen og sensur, dokumentasjon, disiplinære
sanksjoner, annullering samt klage og klagebehandling blir med dette langt ut til åpen høring.

Trondheim fagskole sender med dette forskriften på åpen høring og ønsker alle interesserte parter velkommen til å gi sin høringsuttalelse så snart som mulig og senest innen fristen den 19.05.2017
kl. 12:00.

Styret for Trondheim fagskole vil behandle forskriften sammen med en vurdering av høringsinnspillene, i styremøte den 22.05.2017.

Høringen er åpen for alle, og vi ønsker alle høringsinnspill velkommen.

Se her for mer informasjon

Parkeringsordning

Fra og med 4.april 2016 ble det innført ny parkeringsordning ved Byåsen vgs og Trondheim fagskole. Trondheim Parkering utfører kontroller.

Både scooter, moped, ATV og bil må parkeres KUN på merkete plasser for ikke å få bot.

Les informasjon i dette dokumentet for å se hvor det kan parkeres

Flytting til nybygg

Trondheim fagskole har flyttet til nybygg på Byåsen videregående skole. Første undervisningsdag på Byåsen var mandag 29.02.2016.

Telefon:

72 81 11 20

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Sluppen
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@stfk.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/