Høyere
yrkesfaglig
utdanning

Trondheim fagskole vil være stengt frem til 13 april.

 

Vi ber om at studenter holder seg hjemme og i ro – og tar det felles dugnadsarbeidet for å hindre smittespredningen på alvor. Skolen er stengt men opplæringen vil fortsette på Canvas.

Vi ber om at følgende punkter følges så langt det lar seg gjøre.

 

  • Studentene setter av tid til skolearbeid og er innom Canvas hver dag.
  • Studenten bidrar til en god dialog om opplæringen med faglærere.
  • Studentene må følge opp undervisningsopplegg og vurderinger lagt ut på Canvas.
  • Skolen gjennomfører prøver etter oppsatt tidsplan (hjemmefra).
  • Arbeid og vurderinger som gjennomføres ila perioden vil ha betydning for emnekarakterene.
  • Elevene melder ifra om sykdom hvis sykdom forhindrer en i å gjennomføre f.eks. en innlevering. Studentene må likevel holde seg faglig oppdatert.

 

Har du tenkt å søke fagskolen i år?

 

Har du tenkt å søke på fagskolen i år ber vi deg om å gjøre dette så fort du kan. På grunn av den spesielle situasjonen landet er i nå vil prosessen fra du søker til du får lagt inn dokumentasjon, og til vi får ferdigbehandlet din søknad ta lenger tid enn vanlig. Vi ønsker derfor at så mange av de som har tenkt å søke gjør dette så tidlig som mulig og ikke venter til like før fristen går ut. Spørsmål om dette kan sendes skolen på mail: postmottak.fagskole@trondelagfylke.no eller til Avdelingsleder William Eide, +47 95229168

Har du tenkt å søke?  Gjør det nå.

 

Parkeringsordning

Parkeringen på skolens tomt er regulert, og det gjennomføres parkeringskontroller av Trondheim Parkering.

Både scooter, moped, ATV og bil må parkeres KUN på merkete plasser for ikke å få bot.

Les informasjon i dette dokumentet for å se hvor det kan parkeres

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/