Høyere yrkesfaglig utdanning | Nytt tilbud Verdiskapning i lokalmat starter på Røros
8. - 11. november 2018. Søknadsfrist 15. oktober. Mer informasjon på fagtilbud.

Parkeringsordning

Parkeringen på skolens tomt er regulert, og det gjennomføres parkeringskontroller av Trondheim Parkering.

Både scooter, moped, ATV og bil må parkeres KUN på merkete plasser for ikke å få bot.

Les informasjon i dette dokumentet for å se hvor det kan parkeres

Invitasjon til å delta på anbudskonkurranse videregående sikkerhetsopplæring

I forbindelse med at Trondheim fagskole har til hensikt å inngå avtale om kjøp av videregående sikkerhetsopplæring for studenter i 2019, har vi gleden av å invitere til anbudskonkurranse.

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974 del I.

Anbudskonkurransen foregår ved at det utvalg av leverandører inviteres til å levere tilbud på sikkerhetskurs i henhold til følgende anbudsdokumenter: Anbudsdokument

For nærmere opplysninger om krav til leveransen henvises det til anbudsdokumenter.

Vi håper dere finner det interessant å levere tilbud på videregående sikkerhetsopplæring.

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/