Automatisering

Heltidsstudium 2-årig fagskoleingeniør-utdanning.

I fagområdet elektro inngår fordypninger innen Elektronikk, Elkraft og Automatisering. En fagskoleingeniør med fagbrev og praksis innen aktuelt fordypningsområde, vil kunne inneha det faglige ansvar som nedfelt i «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr». Fagskoleutdanning innen Elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag, kan av post- og teletilsynet godkjennes som teleinstallatør.

A41Z0332-Edit

Fordypning automatisering.

En automasjonsingeniørs arbeidsområde kan være innenfor offshore-virksomhet, prosess- og produksjonsindustri, bygg-automatisering og forskning og utvikling. Aktuelle stillinger kan være prosjektledere, konstruktører, arbeids- og driftsledere, salg og markedsføring m.m. Utdanningen kvalifiserer også til å undervise som faglærer i videregående skole.

 Studiet gir kunnskap om:

 • elektroniske systemer
 • elektriske systemer
 • reguleringssystemer
 • industriell måleteknikk.
 • energitekniske styringssystemer
 • prosesskontroll
 • realfaglige redskap som matematikk og fysikk.
 • yrkesrettet kommunikasjon
 • ledelse- økonomi og markedsføring.

I 2. klasse gjennomføres et større hovedprosjekt med avsluttende eksamen.

 Opptakskrav:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev.
 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i 1. og 2. år i yrkesfaglige studieretninger.
 • Søkere som kan dokumenterer at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søk 

Kode: FTE01H
Skolenummer: 70171

Nasjonal plan

Studieplan

Bokliste EA1 Elkraft Automasjon 2020-2021

Bokliste Automatisering AU2 2020-2021

 

Informasjon og kontakt:

Koordinator Per Olav Haarberg
Tlf: 481 22 570
perhaa@trondelagfylke.no

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no