Dekksoffiser

Skipsoffiserutdanningen i fagskolen driver opplæring slik at kvaliteten sikres i henhold til internasjonale krav, STCW konvensjonen (The International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Målet med utdanningen er å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk for et krevende yrke på sjøen.

Opplæringen gis på to nivå, operativt nivå og ledelsesnivå. Det er krav om bestått operativt nivå for å kunne melde seg opp til sluttvurdering på ledelsesnivå.

maritim bilde

Fordypning dekksoffiser på operativt nivå (1. år)

Utdanningen tilfredsstiller STCW A-II/1(og B-II/1), og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4.

 Fordypning dekksoffiser på ledelsesnivå (2. år)

Utdanningen tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2(og B-II/2), og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Opptakskrav

Ett av følgende krav må være oppfylt:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev som matros eller fiske og fangst.
  • Realkompetanse (minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang og være fylt 22 år innen søkeråret).

Vurderingskriterier realkompetanse

  • Det kreves kunnskap i norsk og engelsk tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, samt matematikk og naturfag tilsvarende VG1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. I tillegg minimum 30 måneders relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy.
  • Relevant og bestått utdanning innenfor VG2 matros, kan telle med inntil 2 år.

Det foreligger helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger» FOR 2014-10-19 nr. 1309. Det refereres til Sjøfartsdirektoratets hjemmeside for ytterligere informasjon om sertifikat- og fartstidskrav.

Søk

Kode: FTM01H
Skolenummer: 70171

Læreplan

Bokliste Dekksoffiser 2019-2020

Timeplan 1DE høst 2019.

Timeplan 2DE høst 2019.

Informasjon og kontakt:

Koordinator John Erik Lium
Tlf: 957 81 843
johliu@trondelagfylke.no

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/