Dekksoffiser

Skipsoffiserutdanningen i fagskolen driver opplæring slik at kvaliteten sikres i henhold til internasjonale krav, STCW konvensjonen (The International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Målet med utdanningen er å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk for et krevende yrke på sjøen.

maritim bilde

Fordypning Dekksoffiser på ledelsesnivå. 2- årig utdanningsløp.

Utdanningen tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2(og B-II/2), og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Opptakskrav

Ett av følgende krav må være oppfylt:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev som matros eller fiske og fangst.
  • Realkompetanse (minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang og være fylt 22 år innen søkeråret).

Vurderingskriterier realkompetanse

  • Det kreves kunnskap i norsk og engelsk tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, samt matematikk og naturfag tilsvarende VG1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. I tillegg minimum 30 måneders relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy.
  • Relevant og bestått utdanning innenfor VG2 matros, kan telle med inntil 2 år.

ØVRIGE KRAV

  • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs IMO 50/IMO60
  • Det foreligger helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger» FOR 2014-10-19 nr. 1309. Det refereres forøvrig til Sjøfartsdirektoratets hjemmeside for ytterligere informasjon om sertifikat- og fartstidskrav.

 

Søk

Kode: FTM01H
Skolenummer: 70171

Studieplan med lærerplaner

Bokliste Dekksoffiser 2020-2021

 

Informasjon og kontakt:

Koordinator John Erik Lium
Tlf: 957 81 843
johliu@trondelagfylke.no

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no