Elkraft

Heltidsstudium 2-årig fagskoleingeniør-utdanning

I fagområdet elektro inngår fordypningene Elektronikk, Elkraft og Automatisering. En fagskoleingeniør med fagbrev og praksis innen aktuelt fordypningsområde, vil kunne inneha det faglige ansvar som nedfelt i «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr». Fagskoleutdanning innen Elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag, kan av post- og teletilsynet godkjennes som teleinstallatør.

_41Z1821-Edit

Fordypning Elkraft

En elkraftingeniørs arbeidsområde kan være innenfor stabile strømleveranser, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner m.m. En fagskoleingeniør med fordypning i elkraft og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som konstruktører, arbeidsledere, driftsledere, vedlikeholdsledere og tilsynsinspektører. I tillegg dekker utdanningen de teoretiske kravene for å kunne avlegge installatørprøven. Avlagt installatørprøve gir formell kompetanse til å kunne ha det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av elektriske anlegg. Utdanningen kvalifiserer også til å undervise som faglærer i videregående skole.

A41Z1707-Edit

Studiet gir kunnskap om:

 • elektroniske systemer
 • elektriske systemer
 • automatiserte anlegg og måleteknikk
 • elektriske bygningsinstallasjoner.
 • elektrisk kraftproduksjon og distribusjon
 • elektriske maskiner og kraftelektronisk utstyr.
 • realfaglige redskap som matematikk og fysikk.
 • yrkesrettet kommunikasjon
 • ledelse- økonomi og markedsføring.
 • prosjektledelse og prosjektering av anlegg.

I 2. klasse gjennomføres et større hovedprosjekt med avsluttende eksamen.

Opptakskrav:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev.
 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i 1. og 2. år i yrkesfaglige studieretninger.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søk

Kode: FTE03H
Skolenummer: 70171

Nasjonal plan

Studieplan

Bokliste EA1 Elkraft Automasjon 2020-2021

Bokliste Elkraft EK2 2020-2021

 

Informasjon og kontakt:

Koordinator Reidar Winge
Tlf: 900 14 664
reiwi@trondelagfylke.no

Koordinator Ola Kofoed
Tlf: 906 66 920
olako@trondelagfylke.no

 

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no