Maskinoffiser

Skipsoffiserutdanningen i fagskolen driver opplæring slik at kvaliteten sikres i henhold til internasjonale krav, STCW konvensjonen (The International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Målet med utdanningen er å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikka for et krevende yrke på sjøen. Opplæringen gis på to nivå, operativt nivå og ledelsesnivå. Det er krav om bestått operativt nivå for å kunne melde seg opp til sluttvurdering på ledelsesnivå.

_41Z2180-Edit

Fordypning maskinoffiser på operativt nivå (1. år)

Utdanningen tilfredsstiller STCW A-III/1(og B-III/1), og vil sammen med nødvendig fartstid og eventuell verkstedsopplæring, gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4.

Fordypning maskinoffiser på ledelsesnivå (2. år)

Utdanningen tilfredsstiller både STCW A-III/1 (og B-III/1) og STCW A-III/2(og B-III/2), og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Opptakskrav

Ett av følgende krav må være oppfylt:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev som motormann.
  • Realkompetanse (minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang og være fylt 22 år innen søkeråret).

Vurderingskriterier realkompetanse

  • Det kreves kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, samt matematikk og naturfag tilsvarende VG1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. I tillegg minimum 24 måneders relevant verkstedtid og 6 mnd. fartstid på sertifikatpliktig fartøy. Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (for eksempel verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, innenfor logistikk og sjøfart.
  • Relevant og bestått utdanning innenfor vg2 motormann, kan telle med inntil 2 år.

Det foreligger helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger» FOR 2014-10-19 nr. 1309. Det refereres forøvrig til Sjøfartsdirektoratets hjemmeside for ytterligere informasjon om sertifikat- og fartstidskrav.

Søk

Kode: FTM02H
Skolenummer: 70171

Læreplan

Bokliste 1MO og 2MO 2019-2020

Timeplan 1MO høst 2019

Timeplan 2MO høst 2019.

 

Informasjon og kontakt:

Koordinator Werner Kristiansen
Tlf: 976 51 825
werkr@trondelagfylke.no

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/