Maskinoffiser

Skipsoffiserutdanningen i fagskolen driver opplæring slik at kvaliteten sikres i henhold til internasjonale krav, STCW konvensjonen (The International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Målet med utdanningen er å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikka for et krevende yrke på sjøen.

_41Z2180-Edit

Fordypning Maskinoffiser på ledelsesnivå. 2- årig utdanningsløp

Utdanningen tilfredsstiller både STCW A-III/1 (og B-III/1) og STCW A-III/2(og B-III/2), og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Opptakskrav

Ett av følgende krav må være oppfylt:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev som motormann.
  • Realkompetanse (minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang og være fylt 22 år innen søkeråret).

Vurderingskriterier realkompetanse

  • Det kreves kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, samt matematikk og naturfag tilsvarende VG1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. I tillegg minimum 24 måneders relevant verkstedtid og 6 mnd. fartstid på sertifikatpliktig fartøy. Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (for eksempel verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, innenfor logistikk og sjøfart.
  • Relevant og bestått utdanning innenfor vg2 motormann, kan telle med inntil 2 år.

ØVRIGE KRAV

  • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs IMO 50/IMO60
  • Det foreligger helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger» FOR 2014-10-19 nr. 1309. Det refereres forøvrig til Sjøfartsdirektoratets hjemmeside for ytterligere informasjon om sertifikat- og fartstidskrav.

Søk

Kode: FTM02H
Skolenummer: 70171

Studieplan med lærerplaner

Bokliste maskinoffiser 2020 – 2021

 

 

Informasjon og kontakt:

Koordinator Werner Kristiansen
Tlf: 976 51 825
werkr@trondelagfylke.no

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no