MatTeknikk

2,5-årig nettstøttet studium

Studiet passer for deg som jobber i eller har ønske om å jobbe innenfor matbransjen og som ønsker å øke din kompetanse. Etter endt studium får du tittelen Fagskoleingeniør. Studiet gir tverrfaglig forståelse og kunnskap om ulike produksjonsprosesser i næringsmiddelindustri, råvarer, håndtering og kvalitetskrav ved produksjon av næringsmidler. Samt teamarbeid og utvikling av godt fysisk og sosialt arbeidsmiljø med praktisk ledelse, organisering og drift av en organisasjon.

A41Z9846-Edit

Utdanningens innhold

 • produksjonsprosesser i matindustrien
 • råvarekunnskap
 • mikrobiologi og kjemi
 • laboratoriearbeid
 • regelverk, mattrygghet og HMS i matindustri
 • teamarbeid og arbeidsmiljø
 • ledelse, organisering og drift av virksomhet

Organisering av studiet

Studiet er organisert i 6 obligatoriske samlinger pr. år, samt en obligatorisk samling det siste halvåret hvor det kun arbeides med hovedprosjektet. Undervisningen på samling foregår i klasserom og i laboratorium/verksted. Tiden mellom samlingene følges opp med selvstendig nettstøttet arbeid. Samlingene er et samarbeid mellom Trondheim Fagskole og MATteknologisk utdanning ved NTNU.

Opptakskrav

Du kvalifiseres etter tilsvarende bakgrunn som

 • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
 • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene 1. og 2. år i yrkesfaglige studieretninger
 • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve

Karrieremuligheter

 • arbeid med produktutvikling i matindustrien
 • arbeid med kontinuerlig forbedringa av prosesser
 • arbeid i laboratorier
 • arbeid med HMS og kvalitetssystemer
 • arbeid med etablering og nyskaping i matindustrien

For mer informasjon se jobbimatbransjen

Søk

Kode: FTK02N
Skolenummer: 70171

Nasjonal plan

Studieplan MatTeknikk 2020-2021

Bokliste skoleåret 2020-2021

Studentuttalelse

Samlingsuker 2020 / 2021

Hotell avtale

Informasjon og kontakt:

Koordinator Anette Israelsen Dybvik
Tlf: 958 78 333
anedy@trondelagfylke.no

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no