Verdiskapning i lokalmat

Studiestart på Røros 8. – 11. november 2018

Studiet passer for deg som har jobbet i bransjen noen år, men som ikke har noen formell utdannelse. Mer kunnskap om et emne øker bevisstheten og stoltheten om faget. Lokalmatproduksjon som bransje er ung og preget av mye erfaringsbasert kunnskap av de første som startet med videreforedling. Kunnskapen som de første i bransjen har tilegnet seg blir nå formalisert i studiet. Dette vil være med på å sikre videre utvikling av lokalmatbransjen i Norge.

Studiets omfang er 30 studiepoeng med undervisning over ett skoleår. Undervisningen vil være samlingsbasert med nettstøtte via læringsplattformen Canvas, og noe undervisning på nett. Samlingene legges til Røros og Trondheim fagskole. Se studieplan for tilbudet.

Studieplan

Søknadsskjema

 

Informasjon og kontakt:

Thorleif Thorsen(Røros Ressurs)
Tlf: 951 57 858
thoth@trondelagfylke.no

Arne Brenden(Trondheim fagskole)
Tlf: 975 96 336
arnbr@trondelagfylke.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/