Verdiskapning i lokalmat

PÅ GRUNN AV LAV SØKNING VIL DET IKKE BLI GITT TILBUD PÅ DENNE STUDIERETNINGEN STUDIEÅRET 2019-2020


Studiet passer for deg som har jobbet i bransjen noen år, men som ikke har noen formell utdannelse. Mer kunnskap om et emne øker bevisstheten og stoltheten om faget. Lokalmatproduksjon som bransje er ung og preget av mye erfaringsbasert kunnskap av de første som startet med videreforedling. Kunnskapen som de første i bransjen har tilegnet seg blir nå formalisert i studiet. Dette vil være med på å sikre videre utvikling av lokalmatbransjen i Norge.

Studiets omfang er 30 studiepoeng. Undervisningen vil være samlingsbasert med nettstøtte via læringsplattformen Canvas, og noe undervisning på nett. Samlingene legges til Røros og Trondheim fagskole. Se studieplan for tilbudet.

Søk

Studieplan

 

Informasjon og kontakt:

Kirsti Hagenes (Trondheim fagskole)
Tlf: 412 75 731
kirhag@trondelagfylke.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/