Verdiskapning i lokalmat

Verdiskapning i lokalmat

ET STUDIUM FOR DEN SOM DRIVER MED LOKALMAT, ELLER SOM PLANLEGGER Å GJØRE DET.

  • Hvordan skal jeg distribuere og selge mine produkter?
  • Hvordan blir produksjonen lønnsom?
  • Hva kan jeg gjøre for å sikre kvaliteten og vite at jeg selger trygg mat?

 

Studiet omhandler markedskunnskap, bedriftsøkonomi og matkunnskap – viktige emner for alle med produksjon, salg eller servering av lokalmat. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet og går over 1,5 år.

Organisering

Studiet er bygd opp av tre fagemner og et tverrfaglig hovedprosjekt. Fagemnene gjennomføres i rekkefølge, ett emne avsluttes før det neste starter. Det er mulig for studenter å ta bare enkelte fagemner, dersom de ønsker det. De vi da ikke få vitnemål, men karakterutskrift. Hovedprosjekt forutsetter at fagemnene er fullført.

Rekkefølgen er:

  1. Markedskunnskap – høsten 2020
  2. Matkunnskap – vinteren 2020/21
  3. Bedriftsøkonomi – våren 2021
  4. Hovedprosjekt – høsten 2021

Arbeidsformer

Det er 3 samlinger per fagemne. Samlingene inneholder forelesninger, diskusjoner, oppgaver, bedriftsbesøk og foredrag. Samlinger avholdes tirsdag-onsdag og veksler mellom Røros, Trondheim og Steinkjer/Mære.

Det blir nettforelesninger på torsdager, 6 for hvert fagemne. Vurderingsformen i fagemnene er mappevurdering, en mappe for hvert emne.

Hovedprosjekt er et prosjekt med sjølvalgt problemstilling, helst noe som er nyttig i egen bedrift. Hovedprosjekt kan gjennomføres i gruppe med andre studenter. Det leveres en skriftlig rapport fra prosjektet, og det avsluttes med muntlig eksamen. Veiledning gis underveis.

 

Arbeidsmengde

Studiet gir 30 studiepoeng. Dette betyr at en heltidsstudent bruker et halvt år på studiet.
Verdiskapning i lokalmat har bare deltidsstudenter. Studiet er organisert med samlinger og nettundervisning, og det går over 1,5 år.

 

Opptakskrav

Du kan få studieplass hvis du har en av følgende:

  • Fagbrev i relevant fag
  • God mat- og/eller jordbrukskompetanse, men utdanning fra andre fagfelt
  • 3 års relevant yrkespraksis

 

Se studieplanen for mer informasjon!

 

Søk

Studieplan Verdiskapning i lokalmat 2019

 

Informasjon og kontakt:

Kirsti Hagenes (Trondheim fagskole)
Tlf: 412 75 731
kirhag@trondelagfylke.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no