F-gass fornyelse

Sertifikater for både personer og bedrifter har fått en gyldighet på 5 år.  Dette er et krav satt av Miljødirektoratet.  Alle sertifikater er gyldige til og med 31. mai 2020.  Sertifikater som ikke er gyldige etter 31. mai 2020 må fornyes før dette tidspunktet.

Påmelding

Pris kr. 5000,-
Pris fagbok kr. 750,- (valgfritt)

Kurs følgende datoer(klikk på påmelding for å se ledige kursplasser):

28. januar

10. mars

24. mars

28. april

Informasjon og kontakt:

Halgeir Bøgeberg
Tlf: 74 17 44 81 / 930 92 030
halbo@trondelagfylke.no
navitas@fagskole.no

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/