F-gassertifisering kat.2

Forkurs med påfølgende eksamener i forbindelse med f-gassertifisering

Det er nå innført krav om sertifikater for å kunne arbeide på de kulde- og varmepumpeanleggene som benytter f-gasser som kuldemedium (eksempelvis R134a, R507, R404A, R407C, R410A …). Navitas er et godkjent eksamenssenter som tilbyr forkurs og eksaminering på alle nivåer.

På grunn av at vi tidligere har hatt for få påmeldte på kat.2 kursene kjører vi nå kat.2 sammen med kat.1. De som melder seg på kat.2 får som tidligere kat.2 eksamen og kat.2 kursavgift.
Forskjellen er at de får 4 dagers kurs mot tidligere 3 dager.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

Påmelding

Nytt kurs F-gass kat. 1 og 2 uke 33
10. – 13. august 2020

Nytt kurs F-gass kat. 1 og 2 uke 34
17. – 20. august 2020

 

Kursprogram

Informasjon og kontakt:

Halgeir Bøgeberg
Tlf:74 17 44 81 / 930 92 030
halbo@trondelagfylke.no
navitas@fagskole.

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no