HMS-kurs for kulde- og varmepumpeanlegg

Kurset gjennomgår aktuelle lover, forskrifter og standarder innen HMS for kulde- og varmepumpeanlegg. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve. Kurset dekker kravet til teoretisk HMS-opplæring for å kunne løse kuldemaskinistsertifikater. Alle som skal løse kuldemaskinistsertifikat må kunne dokumentere slik opplæring. Kurset vil også være nødvendig for entreprenører, servicepersonell, kuldemontører og de som eier eller har driftsansvar for litt større kulde- og/eller varmepumpeanlegg

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

Mål:

Kurset skal kvalifisere driftspersonell til sikker drift av kulde- og varmepumpeanlegg i tråd med de krav som stilles til eiere og brukere.

Påmelding

Kurset 9. – 13. november 2020 er avlyst!

Nytt kurs kommer våren 2021.

5 dager – Pris kr 11.000,-

 

Kursprogram

Informasjon og kontakt:

Halgeir Bøgeberg
Tlf: 74 17 44 81 / 930 92 030
halbo@trondelagfylke.no
navitas@fagskole.no

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no