Praksiskandidater industriell matproduksjon

Teori for praksiskandidater 2019 – 2020

Undervisningen vil bli lagt opp etter læreplan i Industriell matproduksjon Vg3/Opplæring i bedrift (IMP3102). Planen omfatter tre hovedområder, og det vil bli gitt oppgaver og karakterer i alle fag under veis. Kandidatene går opp til eksamen som privatister, det vil derfor ikke utstedes karakterutskrift fra skolen. Tilbakemeldinger og karakterer underveis blir gitt for å veilede kandidatene, slik at de kan se det faglige nivået som er forventet.

Oppbygging av kurset:

  • En kombinasjon av klasseromsundervisning, prosjektarbeid og fagstoff utlagt på nettet.
  • Innleveringsoppgaver med retting og tilbakemelding via nettet.
  • Praktisk arbeid i skolens treningsmeieri (pasteurisering og produksjon av forskjellige produkter), kjøttverksted og bakeri/konditori. I tillegg arbeid i skolens laboratorium; kjemiske og mikrobiologiske analyser.
  • Bedriftsbesøk med relevante tema.

Fag:

Det vil bli undervisning i tre hovedområder:

  • Råvarer, produksjon og kvalitet
  • Maskiner og utstyr
  • Bransje, bedrift og miljø

 PÅMELDING

Nytt kurs starter høst 2019

Kursprogram

Informasjon og kontakt:

Halgeir Bøgeberg
Tlf: 74 17 44 81 / 930 92 030
halbo@trondelagfylke.no
navitas@fagskole.no

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/