Videregående Kuldeoperatørkurs

Kurset kvalifiserer deltaker til å passe mindre kuldeanlegg i klasse 2, jfr. kuldemaskinistsertifiseringen. Denne type anlegg er vanlig i industribedrifter, f.eks. slakterier, meierier, fiskeforedlingsbedrifter etc. Kurset er basert på både teoretisk og praktisk undervisning. Avsluttes med skriftlig prøve. Bestått kurs gir 3 teoripoeng og dekker minimumskravet til teori for kuldeoperatørsertifikat i klasse 2. For å komme inn på kurset må deltakerne ha forkunnskaper som i følge sertifiseringsordningens regler gir min. 3 kuldeteoripoeng. Dette kan f.eks. være:

  • Gjennomført 70 timers grunnleggende kuldeoperatørkurs (3 poeng)
  • Teknisk fagskole, maskin, VVS (3 poeng)
  • 1.maskinist/maskinsjef/VKIII maskin (4 poeng)
  • Annen kuldeteknisk utdannelse etter vurdering

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

 

Kommer våren 2021.

Kursprogram

Informasjon og kontakt:

Halgeir Bøgeberg
Tlf: 74 17 44 81 / 930 92 030
halbo@trondelagfylke.no
navitas@fagskole.no

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no