Kontakt oss

 

Åpningstid: 07:45 – 15:30

 

Telefon: 74 17 42 10

Postadresse: Postboks 5655 Torgarden, 7484 Trondheim
Besøksadresse: Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim
Epost: postmottak.fagskole@trondelagfylke.no
Brosjyre: http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/

Administrasjon

Avdelingsleder:
Arne Brenden
Tlf. 975 96 336
arnbr@trondelagfylke.no

Konsulent:
Kari D. Fyrileiv
Tlf. 74 17 45 36
karfy@trondelagfylke.no

Ressurssenter

Halgeir Bøgeberg
Tlf. 74 17 44 81 / 930 92 030
halbo@trondelagfylke.no
navitas@fagskole.no

IKT -avdelingen

Tlf. 74 17 42 30
pchjelp.byasen@stfk.no

Fakturaadresse

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer
Merkes: 3311 + navn på bestiller eller Trondheim fagskole

Organisasjonsnummer

811584312

 Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/