Navitas

Navitas er et eget ressurssenter ved Trondheim Fagskole. Det arrangeres kurs innen fagområdet kulde- og varmepumpeteknikk, som oppfyller minimumskravet for å ha operatøransvar for kulde og varmepumpeanlegg. Bestått kurs gir grunnlag for å løse sertifikat som kuldemaskinist. Det arrangeres kurs og eksamen i Fgass-sertifisering, alle kategorier. Navitas arrangerer også hardloddesertifisering. Forelesere på kursene er i hovedsak faglærere ved skolen.

Et eventuelt overskudd fra virksomheten blir tilført Trondheim Fagskole. Det betyr at ved å benytte oss som kursarrangør, vil du være med på å skaffe skolen utstyr og øke kvaliteten på opplæringen vi driver med. Skolen disponerer et unikt laboratorium med en rekke større og mindre kulde- og varmepumpeanlegg. Når det arrangeres kurs, benyttes dette til praktiske øvinger.

 Søknadsskjema:

Kuldemaskinistsertifikat

Fornyelse av kuldemaskinistsertifikat

Informasjon og kontakt:

Halgeir Bøgeberg
Tlf: 74 17 44 81 / 930 92 030
halbo@trondelagfylke.no
navitas@fagskole.no

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no