Poengberegning og rangering

Det generelle grunnlaget for
opptak til toårig fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Spesielle opptakskrav maritime fag:

For å kunne få utstedt vitnemål/sertifikater etter endt utdanning må du kunne dokumentere bestått IMO80, som igjen forutsetter at at du har bestått IMO50. Dersom du ikke har bestått IMO50 før skolestart må du selv sørge for å få tatt dette i løpet av studietiden, dette må du selv bekoste.

Poengberegning og rangering

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no