Realkompetansevurdering

Det er mulig å søke opptak til teknisk fagskole uten og formelt oppfylle hovedkravene til opptak. I stede for at skolen vurderer formelkompetanse (vitnemål, fagbrev osv), vil skolen vurdere det som kalles realkompetanse. Realkompetanse er summen av all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom skolegang og arbeid.

Hensikten med realkompetansevurderingen er å finne ut om søkeren, på annen måte enn ved for eksempel skolegang, har tilegnet seg den kompetanse som formelt kreves ved opptak. Realkompetansevurdering er også aktuelt for som har tatt grunnutdanning ved for eksempel skoler i utlandet.

Mer om realkompetansevurdering ›

Hvis du har spørsmål angående realkompetansevurdering, ta kontakt med skolen. Personer som ønsker å søke opptak med bakgrunn i realkompetansevurdering, må sende inn sine papirer til skolen senest en måned før ordinær søknadsfrist, dvs senest 15. mars.

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/