Eksamensinformasjon

Rutine for bruke av Skolearenas karakterapp

 

Emnekarakterer offentliggjøres i SkoleArena torsdag 6.juni.

Se informasjon om blant annet klagefrist ved å bruke linken under

Informasjon om klage på karakter

 

Oppmelding til kontinueringseksamen for maritime fag høsten 2019.

Frist for oppmelding er mandag 12. august 2019.

Oppmelding sendes pr. epost til postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

I eposten må det oppgis navn, fødselsdato og emnekode.

 

Hvis fristen er passert ta kontakt med skolens kontor på telefon 74174210 for å avklare forsinket oppmelding.

 

Kontinueringseksamen foregår fra 26.august – 02.september.

Etter oppmeldingsfrist vil de som har meldt seg opp motta brev med informasjon om eksamen.

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/