Eksamensinformasjon

OPPMELDING TIL KONTINUERINGSEKSAMEN FOR LANDBASERTE FAG HØSTEN 2020

Frist for oppmelding er torsdag 1. oktober 2020.
Oppmelding sendes pr. epost til postmottak.fagskole@trondelagfylke.no
I eposten må det oppgis fullt navn, fødselsdato og hvilket fag du ønsker å ta eksamen i.
Eksamen vil sannsynligvis bli gjennomført i november/desember.
Du vil få beskjed om dato og tidspunkt for eksamen etter at oppmeldingsfristen er gått ut.

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no