Eksamensinformasjon

OPPMELDING TIL KONTINUERINGSEKSAMEN FOR LANDBASERTE OG MARITIME FAG HØSTEN 2020

 

Frist for oppmelding er mandag 10. august 2020.
Oppmelding sendes pr. epost til postmottak.fagskole@trondelagfylke.no
I eposten må det oppgis fullt navn, fødselsdato og hvilket fag du ønsker å ta eksamen i.
Du vil få beskjed om dato og tidspunkt for eksamen etter at oppmeldingsfristen er gått ut.

Alle kontinueringseksamener høsten 2020 vil bli gjennomført som hjemmeeksamen i Wiseflow.

Datoer for eksamen:

Datoer for kontinuerings eksamen Dekksoffiserer 2020:

Eksamen: Sensur frist: Emnekode og emnenavn
24.august 07.sept.

Trekk-emne ledelses nivå

Trekk-emne operativt nivå

25.august 08.sept.

00TM01M – Maritim engelsk på ledelsesnivå

00TM01E- Maritim engelsk på operativt nivå

26.august 09.sept.

00TM01I- Navigering på ledelsesnivå

00TM01A- Navigering på det operative nivået

27.august 10.sept.

00TM01J- Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå

00TM01B – Lasting, lossing og stuing på operativt nivået

28.august 11.sept

00TM01K-Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå

00TM01C-Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivå


Datoer for kontinuerings eksamen maskinoffiserer 2020:

Eksamen: Sensur frist: Emnekode og emnenavn
24. august 07. sept.

Trekk-emne operativt nivå

Trekk-emne ledelses nivå

25. august 08. sept.

00TM02E- Maritim engelsk på operativt nivå

00TM02M – Maritim engelsk på ledelsesnivå

26. august 09. sept.

00TM02A – Maskineri på operativt nivået

00TM02I – Maskineri på ledelsesnivå

27. august 10. sept.

00TM02B – Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på operativt nivået.

00TM02J – Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner ledelsesnivå.

28. august 11. sept.

00TM02D – Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivå

00TM02L – Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå

31. august 10. sept

00TM02C – Vedlikehold og reparasjoner på operativt nivået

00TM02K – Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivå

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no