Informasjon om klage på karakter

Klagefrist for emnekarakter og eksamenskarakter er 3 uker etter at du burde gjort deg kjent med karakteren (karakteren ble kunngjort)

Klagen skal være skriftlig og inneholde følgende:
– Henvisning til hvilken karakter du klager på
– Begrunnelse for klagen
– Ønsket endring i vedtaket
– Dato og underskrift

Klagen sendes til postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

– Dersom du ønsker begrunnelse på karakterfastsettelse på eksamen må kreves innen en uke etter at eksamen er avlagt. (§4-4 lokal forskrift)
Henvendelse sendes da til postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/