Studiekostnader

Utdanningen er kostnadsfritt men studentene må selv dekke utgifter til læremateriell, PC og opphold til samlinger. Skolen har for tiden ingen studie/semesteravgift.

 

 

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no