Studiekostnader

Utdanningen er kostnadsfritt men studentene må selv dekke utgifter til læremateriell, PC og opphold til samlinger. Skolen fakturerer studentene en studieavgift på kr. 1000 pr. år for heltidsstudiet og kr. 1500 pr. år for nettstudiet.

 

 

 

 

Telefon:

74 17 42 10

Adresse

Postadresse:
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34
7027 Trondheim
Google maps »

E-post:

postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Brosjyre

http://www.visbrosjyre.no/trondheimfagskole/MailView/